Datumy slavností 2018

 

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,

že tak jako nám Boží milosrdenství

dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně,

budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

 

Na den 14.2. připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 1.4. budeme s radostí slavit Zmtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 10. 5. bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 20.5. slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 31.6. slavnost Těla a krve Páně

 

a dne 2.12. první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.