Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Pastýřský list

Pastýřsky list Velikonoce 2016

Rok milosrdenství

Rok milosrdenství

Světový den mládeže

Světový den mládeže

Svaté brány

V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní 13. prosince.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok
a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.

Číst více

Datumy slavností 2018

 

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,

že tak jako nám Boží milosrdenství

dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně,

budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

 

Na den 14.2. připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 1.4. budeme s radostí slavit Zmtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 10. 5. bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 20.5. slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 31.6. slavnost Těla a krve Páně

 

a dne 2.12. první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.