Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Důležité dokumenty

 

Dekret Eucharistická hodina

13_P3-dekret-Eucharisticka-hodina.pdf

Rozvrh výuky náboženství 2017-18