Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Pastýřský list

Pastýřsky list Velikonoce 2016

Rok milosrdenství

Rok milosrdenství

Světový den mládeže

Světový den mládeže

Svaté brány

V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní 13. prosince.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok
a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.

Číst více

Farnost Dědice

Náměstí Svobody 75/34, 682 01 Vyškov

IČ: 48838462

Č.ú.: 156 014 0399/0800

email: favyskov-dedice@ado.cz

Farnost Dědice

  • Fara

  • kaple Panny Marie na faře

  • kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech

  • kaple sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích

  • kaple sv. Petra a Pavla na Pazderně

  • kostel Nejsvětější Trojice