Farnost Dědice

Náměstí Svobody 75/34, 682 01 Vyškov

IČ: 48838462

Č.ú.: 156 014 0399/0800

email: favyskov-dedice@ado.cz

Farnost Dědice

  • Fara

  • kaple Panny Marie na faře

  • kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech

  • kaple sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích

  • kaple sv. Petra a Pavla na Pazderně

  • kostel Nejsvětější Trojice