Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Pastýřský list

Pastýřsky list Velikonoce 2016

Rok milosrdenství

Rok milosrdenství

Světový den mládeže

Světový den mládeže

Svaté brány

V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní 13. prosince.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok
a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.

Číst více

Farnost Rychtářov

Rychtářov 55, 682 01 Vyškov

IČ: 48838519

Č.ú.: 156 014 3389/0800

email: farychtarov@ado.cz

Farnost Rychtářov

  • Fara

  • Farní sál

  • Jídelna

  • Kuchyně

  • 1. pokoj

  • Pokoj vedoucího

  • 2. pokoj

  • Kaple sv. Terezie v Pařezovicích

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie