Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Farnost Topolany

Topolany 1, 682 01 Vyškov

IČ: 48838292

Č.ú.: 156 019 6309/0800

email: fatopolany@ado.cz

Farnost Topolany