Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Pastýřský list

Pastýřsky list Velikonoce 2016

Rok milosrdenství

Rok milosrdenství

Světový den mládeže

Světový den mládeže

Svaté brány

V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní 13. prosince.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok
a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.

Číst více

Fotogalerie

550 let výročí posvěcení kostela

Farní setkání 26.6.2016

Pouť do Křtin 5.6.2016

ministrantská schůzka 28.5.2016

Ministrantská chůzka

Muzikál Až na smrt

Farnost Topolany

Farnost Rychtářov

 • Fara

 • Farní sál

 • Jídelna

 • Kuchyně

 • 1. pokoj

 • Pokoj vedoucího

 • 2. pokoj

 • Kaple sv. Terezie v Pařezovicích

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farnost Dědice

 • Fara

 • kaple Panny Marie na faře

 • kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech

 • kaple sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích

 • kaple sv. Petra a Pavla na Pazderně

 • kostel Nejsvětější Trojice