Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Fotogalerie

550 let výročí posvěcení kostela

Farní setkání 26.6.2016

Pouť do Křtin 5.6.2016

ministrantská schůzka 28.5.2016

Ministrantská chůzka

Muzikál Až na smrt

Farnost Topolany

Farnost Rychtářov

 • Fara

 • Farní sál

 • Jídelna

 • Kuchyně

 • 1. pokoj

 • Pokoj vedoucího

 • 2. pokoj

 • Kaple sv. Terezie v Pařezovicích

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farnost Dědice

 • Fara

 • kaple Panny Marie na faře

 • kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech

 • kaple sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích

 • kaple sv. Petra a Pavla na Pazderně

 • kostel Nejsvětější Trojice