Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Pastýřský list

Pastýřsky list Velikonoce 2016

Rok milosrdenství

Rok milosrdenství

Světový den mládeže

Světový den mládeže

Svaté brány

V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní 13. prosince.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok
a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.

Číst více

Kontakty

Římskokatolická farnost Vyškov

Farář: P. Mgr. Michal Pořízek

Kaplan: P. Mgr. Jiří Luňák

Jáhen (diakon): Mgr. Jiří Štreit

Emeritní jáhen (diakon): František Škvařil

II. odboje 2

68201 Vyškov

favyskov@ado.cz

IČO: 48 838 411

739 246 000

Číslo účtu: 156 014 1359/0800 u České spořitelny a.s.

Úřední hodiny na faře II. odboje 167/2 ve Vyškově - mimo červenec a srpen:

Pondělí 8.00 - 10.00 hod.; 15.00 - 16.00 hod.

Středa  8.00 - 10.00 hod.; 15.00 - 16.00 hod.

Pátek   8.00 - 10.00 hod.

 V červenci a srpnu jsme k dispozici na telefonu (739 246 000), nebo po skončení bohoslužeb v kostele.