Komunitní centrum Bohumíra Bunži ve Vyškově

V budově "Staré fary" na ulici Kostelní 2 ve Vyškově, můžete navštívit Komunitní centrum Bohumíra Bunži. Tato budova byla částečně opravena a to z dotace Evropské unie, fondu pro regionální rozvoj IROP ( viz. níže). V budově sídlí Charita Vyškov, která zde provozuje mimo jiné dvě sociální služby - Centrum denních služeb a Osobní asistenci, dále zde sídlí Centrum pro rodinu vyškov z.s. a spolek Dialog a generační soužití z.s.