Kontakty

Římskokatolická farnost Vyškov

Farář a děkan: P. Mgr. Michal Pořízek

Jáhni: František Škvařil a Jiří Štreit, nemocniční kaplan (tel.: 724 566 700)

Adresa:

II. odboje 167/2

68201 Vyškov

E-mail: favyskov@ado.cz

IČO: 48 838 411

Datová schránka: fbiu4st

Telefon - farní kancelář: 739 246 000

              - Komunitní centrum B. Bunži - 730 550 396

Číslo účtu: 156 014 1359/0800 u České spořitelny a.s.

Dary na budování Komunitního centra Bohumíra Bunži posílejte prosím pod variabilním symbolem 9999.