Práce v roce 2022

V roce 2021 se podařilo opravit interiér místností v 1. patře na severní straně. Pro tyto prostory je však potřeba instalovat nový kotel, který bude vytápět celé 1. patro. Tato investice (kotel, komín aj.) bude stát asi 450.000,-Kč a měla by být realizována běhen 1. pololetí 2022.

 

* * 

Milí farníci,

jak víte, naše farnost získala v roce 2008 zpět budovu „Staré fary“. Byla ve stavu, kdy v ní poslední opravy proběhly v 80. letech minulého století a nikdo ji již 8 let nepoužíval.

V roce 2013 jsme získali od města sousední parcely následně zbudovali zahradu rodin. V letech 2018 a 2019 jsme díky dotaci z Evropské unie zbudovali uvnitř „Staré fary“ komunitní centrum. Tím se do budovy vrátil život. Opravilo se celé přízemí a sál v 1. patře včetně sociálních zařízení. Prostory využívá Charita Vyškov, Děkanátní Centrum pro rodinu Vyškov z.s. a spolek Dialog a generační soužití z.s. Tyto spolky zde slouží veřejnosti, ale také se podílejí na úhradě režijních nákladů celého objektu.

V letošním roce jsme přistoupili k pokračování oprav fary a to místnostmi na severní straně (směrem k parkovišti). Jedná se zvláště o tyto práce: výměna oken a dveří, nové inženýrské sítě (elektro rozvody, topení vč. kotelny), nové omítky včetně stropů a zateplení. Celkové náklady této etapy činí 1.900.000,- Kč. Na financování této částky žádáme pomoc od Arcibiskupství olomouckého. Z jiných zdrojů získat dotaci nelze, protože budova není památkově chráněná. Proto musíme tuto etapu oprav financovat z vlastních zdrojů, jenže na dokončení zatím nemáme všechny finanční prostředky.

V těchto prostorách by v budoucnu měly sídlit organizace, které platbou nájemného budou přispívat k ekonomické samostatnosti celé budovy.

Budova „Staré fary“ je dědictvím našich otců a my se o ni musíme postarat. Dává nám také možnost zázemí pro akce farnosti. Díky komunitnímu centru sbližuje naši farnost s ostatními občany města. Do budoucna by zde také měly vzniknout dva kněžské byty, aby se budova stala opět farou.

Pomocné práce se snažíme vykonat svépomocí. Někteří z vás se již zúčastnili brigády, která pomohla vyklidit odstraněnou suť do kontejneru. Za to vám patří velké díky.

Za veškerou vaši pomoc vám mockrát děkujeme.

jáhen Jiří Štreit

* * *

Vyškov fara 2021 foto Psota P (9)