Restaurování lavic kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově

 V roce 2022 jsme přistoupili k restaurování lavic vyškovského kostela. Lavice pocházejí z přelomu 18. a 19. století. Za posledních min. 100 let neprošly žádnou významnou opravou. V roce 1995 do nich byly instalovány vyhřívané podušky, které však již několik let nefungují.

Protože celkový stav lavic byl neutěšený a topení nefunkční, rozhodli jsme se k celkovému restaurování lavic a instalaci nového topení.

1. etapa - 2022

V 1. etapě (dva přední bloky lavic) bylo proinvestováno 1.353.839,63 Kč , z toho je 1.057.000,- Kč na restaurování lavic, 296.839,63 Kč dodání a instalace topných těles. 

Na tuto opravu přispělo:

Město Vyškov částkou 400.000,- Kč

JMK částkou 800.000,-Kč

2. etapa - 2023

Ve 2. etapě bylo proinvestování 878.871,- Kč, z toho restaurování lavic 734.605,-Kč, nové el. topení do lavic vč. instalace 125.266,- Kč, nové čalounění lavic 19.000,- Kč.  

Na tuto opravu přispělo:

Město Vyškov částkou 400.000,- Kč

JMK částkou 400.000,-Kč

Díky štědrosti všech dárců mohla být 2. etapa restaurování lavic dokončena a ještě o vánočních svátcích se stihlo v lavicích i zatopit.

Restaurování lavic provedla firma bratří Zlámalů z Vísky u Litovle, topení v lavicích zajistila fi. Elektro Opletal z Ruprechtova a čalounění provedla fi. Vitásek z Drnovic. Všem patří díky za jejich dobrou práci.