V letech 2021 až 2023 bylo realizováno restaurování hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově.

V roce 2021 byla úspěšně realizována první etapa v ceně 325.550,- Kč. Tuto částku jsme uhradili z dotací:

Ministerstvo kultury ČR 250.000,- Kč, JMK 25.000,- Kč, Město Vyškov 50.000,- Kč.

 

V roce 2022 byl zrestaurován oltářní obraz a dřevořezby v ceně 234.000,- Kč. Tuto částku jsme uhradili:

dotace Ministerstva kultury ČR 200.000,- Kč, farnost Rychtářov 34.000,- Kč.

 

V roce 2023 byly zrestaurovány sochy sv. Josefa a Aloise v ceně 228.850,- Kč. Tuto částku jsme uhradili:

dotace Ministerstva kultury ČR 200.000,- Kč, farnost Rychtářov 28.850,- Kč.

 

V letech 2021 až 2023 bylo realizováno restaurování hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově.

Dále se v roce 2023 podařilo zrestaurovat zlacení řezeb kazatelny v ceně 117.000,-Kč. Tuto částku jsme uhradili:

dotace JMK 50.000,- Kč, farnost Rychtářov 67.000,- Kč.

Všem dárcům mockrát DÍKY!