V roce 2021 bylo zahájeno restaurování hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově.

Je rozděleno do několika etap:

1) restaurování umělých mramorů

2) restaurování dřevořezeb a oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie

3) restaurování štukových soch sv. Josefa a sv. Aloise

 

V roce 2021 byla uspěšně realizována první etapa v ceně 325.550,- Kč. Tuto částku jsme uhradili z dotací:

Ministerstvo kultury ČR 250.000,- Kč, JMK 25.000,- Kč, Město Vyškov 50.000,- Kč.

 

V roce 2022 byl zrestaurován oltářní obraz a dřevořezby v ceně 234.000,- Kč. Tuto částku jsme uhradili:

dotace Ministerstva kultury ČR 200.000,- Kč, farnost Rychtářov 34.000,- Kč.

 

V roce 2023 plánujeme provést restaurování soch sv. Josefa a sv. Aloise a opravu kazatelny.