Ve čtvrtek 3.2.2022 jsme zpět instalovali zrestaurované sousoší Panny Marie Bolestné v kapli pod kůrem vyškovského kostela. Socha pochází z původní kaple z roku 1732. Je tedy 290 let stará. Restaurátorské práce provedl pan Pavel Kučera z Brna, který v našem kostele již opravoval varhanní skříň a umělé mramorování soklu kostela.

Oprava sousoší stála 40.000,- Kč a byla uhrazena z darů věřích naší farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Sousoší Panny Marie Bolestné bylo požehnáno v neděli 6. března L.P. 2022 v 15.00 hod. při pobožnosti Křížové cesty.

V letošním roce bychom rádi pokračovali opravou oltáře Božího hrobu.

Původní stav sousoší před restaurováním:

Foto po zrestaurování: