Aktuální pořad bohoslužeb najdete v sekci BOHOSLUŽB

***

ZMĚNA BOHOSLUŽEB - Z DŮVODU VÝMĚNY KNĚŽÍ A ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH BUDE POŘAD BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH POZMĚNĚN. 

Prosím sledujte aktuální pořad bohoslužeb v sekci “BOHOSLUŽBY”.

 

* * *

TELEFON XIAOMI REDMI - ve vyškovském kostele se našel telefon. Pokud je Váš , můžete se pro něj zastavit v kanceláři komunitního centra.

Pastorační plán 2024

* * *  

Oprava lavic kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově

V roce 2022 byla zahájena oprava kostelních lavic. Lavice pocházejí z 19. století, v minulosti nebyly nikdy významně opravovány. Nyní je restauruje odborná firma. 
V 1. etapě byly opraveny první dva bloky lavic, do lavic bylo instalováno nové el. topení. Celkem bylo proinvestováno 1.353.839,63 Kč, z toho JMK 800.000,-Kč , Město Vyškov 400.000,-Kč, farnost Vyškov 153.839,63 Kč.
V roce 2023 pokračovala oprava lavic 2. etapou v celkové částce 878.871,- Kč, z toho JMK přispěl částkou 400.000,-Kč, Město Vyškov rovněž 400.000,-Kč. Nyní jsou lavice kompletně zrestaurované, včetně nového čalounění a ve všech lavicích se také topí.

Celkem oprava vyšla na 2.232.710,63 Kč. Všem dárcům velké DÍKY.

 

 

Pořízení nového zvonu pro kostel Nejsvětější Trojice v Dědicích

Zvon Panna Maria v Dědicích

Nechte zvony znít

Podobně jako se to stalo mnoha pražským kostelům a zvonicím, také zvon Maria z kostela Nejsvětější Trojice ve Vyškově-Dědicích byl za druhé světové války, konkrétně roku 1942, zrekvírován pro vojenské účely. Stal se tak jedním z 9801 zvonů, které za okupace odvezli nacisté z protektorátu Čechy a Morava do Německa. Právě na jejich památku byl na pontonu u Smetanova nábřeží v Praze odhalen památeční Zvon #9801, který tuto kulturní ztrátu připomíná. Praha se jím symbolicky spojuje se všemi osiřelými zvonicemi v někdejším protektorátu. A v tomto duchu podporuje také návrat zvonu Maria do zvonice kostela ve Vyškově-Dědicích.

Zrekvírování jako zázrakem unikl zvon sv. Mikuláš na Svatomikulášské městské zvonici, ulitý věhlasným Brikcím z Cimperka, který je všeobecně považován za nejlepšího českého zvonaře všech dob. A protože tuto zvonici spravuje Prague City Tourism, je v jistém smyslu vázán také nepsanou povinností péče o zvonařskou tradici českých zemí. Tu v případě zvonu Maria pro Vyškov-Dědice reprezentuje zvonařka Leticie Vránová-Dytrychová, jejíž firma patří k nejvýznamnějším výrobců zvonů v Evropě. Zvony z této dílny jsou umístěny mimo jiné v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Has zvonu byl vždycky hlasem pro společenství. Svolával je k modlitbě, varoval před požárem, oznamoval radostné i smutné události. Ztráta zvonu znamená v jistém smyslu také ztrátu jednoho z významných komunitních pout. A přestože vyškovské farnosti dva menší zvony zbyly, zrekvírování toho, který svým laděním doplňoval tercii g1-a1-c2 byla právě pro kostel Nejsvětější Trojice bolestnou ztrátou.

Tuto zhroucenou harmonii můžeme nyní opět nastolit. Pražská agentura destinačního managementu Prague City Tourism, v jejíž gesci je péče o kulturní dědictví mimořádné historické hodnoty, jako je Staroměstská radnice nebo gotické věže na Karlově mostě, tímto symbolickým krokem vyjadřuje solidaritu s těmi, kdo chrání a rozvíjejí stejný odkaz napříč celou naší vlastí. Praha není od Moravy tak daleko, aby do ní nedolehlo zraněné ticho osiřelé kostelní zvonice.

* * * 

Oprava historického zvonu kostela Nejsvětější Trojice ve Vyškově - Dědicích

V letošním roce byla provedena oprva historického zvonu z roku 1556 - výměna závěsu za nový dubový, nové srdce, elektrifikace ovládání lineárním motorem.

Celková částka 198.682,- Kč, z toho 180.000,- Kč hrazeno z dotace JMK, 18.682,- Kč hradila farnost.

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti