Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

Pastýřský list

Pastýřsky list Velikonoce 2016

Rok milosrdenství

Rok milosrdenství

Světový den mládeže

Světový den mládeže

Svaté brány

V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní 13. prosince.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok
a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.

Číst více

V sekci Farní listy je nové číslo Farního zpravodaje 2018-4.

Dary na zbudování Komunitního centra Bohumíra Bunži v budově bývalé fary na ul. Kostelní 2, prosím posílejte na číslo účtu: 1560141359/0800 pod variabilním symbolem 9999. Pán Bůh Vám zaplať za všechny dary.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání se koná vždy v neděli, od 25. února 2018, po ranní mši sv. v 9.00 hod. ve vyškovském kostele.
První sv. přijímání bude v neděli 3. června 2018 ve vyškovském kostele.

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti