Postní promluva P. Petra Marečka - Ježíšovo utrpení a smrt podle evangelií

Utrpení Ježíš Krista v pašijích

Žehnání obrazů Křížové cesty

V neděli 21.2.2021 v 15.00 hod. proběhlo ve vyškovském kostele žehnání 14. obrazů zrestaurované Křížové cesty Jóži Úprky.

Fotografie si můžete prohlédnout zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/fc23f821-94fc-4cf6-8bc4-8afb8159c0f0

 * * *

Možnost doučování dětí v CPR

Centrum pro rodinu nabízí doučování pro žáky 1. stupně a 6. a 7. třídu 2.stupně.  Doučování bude probíhat po domluvě v Centru pro rodinu nebo v případě potřeby i přes Skype. Zájemci se mohou hlásit pastorační asistentce Ludmile Štěpánkové na mob. 775 303 840. 

* * *

Na základě posledního rozhodnutí vlády ČR upravujeme pořad bohoslužeb do 28.3.2021 následujícím způsobem:
Na bohoslužbách je možné zaplnit max. 10% kapacity míst k sezení, což ve Vyškově znamení 40 lidí, v Dědicích 20 lidí.

Na bohoslužby v neděli v 9.00 hod. je nutno se zapsat na seznamy, které najdete na stolku pro obětní dary.

Nedělní večerní mše sv. až do odvolání nebudou.

Vzhleden k této omezené kapacitě budeme podávat sv. přijímání individuálně v tyto dny od skončení mše sv., tj. ve Vyškově do 10.30 hod. a v Dědicích do 8.50 hod.

* * * 

Sv. smíření
příležitost ke sv. smíření je každý pátek 8.00-9.00 a 16.00-17.30 hod. a také pondělí až sobota 30 min. přede mší sv.

* * * 

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti