Mše sv. v pátek 23.4. - příprava dětí k 1. sv. přijímání

V pátek 23.4.2021 v 17.30 hod. při mši sv. proběhne další setkání dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání. Protože nám momentální protiepidemická situace povoluje pouze omezený počet účastníků bohoslužeb, bude mše sv. pouze pro tyto děti s rodiči a rodinu, která nechala sloužit úmysl mše sv.

* * *

Online přenosy mší svatých z vyškovského kostela

- mše sv. sloužené v neděli v 9.00 hod. se budou online přenášet přes YouTube - farnost Vyškov

* * * 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

* * * 

 Možnost doučování dětí v CPR

Centrum pro rodinu nabízí doučování pro žáky 1. stupně a 6. a 7. třídu 2.stupně.  Doučování bude probíhat po domluvě v Centru pro rodinu nebo v případě potřeby i přes Skype. Zájemci se mohou hlásit pastorační asistentce Ludmile Štěpánkové na mob. 775 303 840. 

* * *

I po skončení nouzového stavu platí dle rozhodnutí vlády ČR:
- omezení maximálního počtu účastníků na bohoslužbách, kdy je možné zaplnit max. 10% kapacity míst k sezení, což ve Vyškově znamená 40 lidí, v Dědicích 20 lidí.

Vzhleden k této omezené kapacitě budeme podávat sv. přijímání individuálně v tyto dny od skončení mše sv., tj. ve Vyškově do 10.30 hod. a v Dědicích do 8.50 hod.

* * * 

Sv. smíření
příležitost ke sv. smíření je každý pátek 8.00-9.00 a 16.00-17.30 hod. a také pondělí až sobota 30 min. přede mší sv.

* * * 

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti