Bohoslužby od 11. do 25. května 2020

– účast do 100 osob:

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví jsou od 11.5.2020 povolené bohoslužby s účastí do 100 osob. Ve farnostech Dědice, Rychtářov a Topolany tedy v podstatě bez omezení.

Ve Vyškově však musíme zajistit max. počet účastníků 100 lidí. Proto bude na všechny nedělní mše sv. (vč. soboty večer) vstup na bohoslužbu pouze s „místenkou“. Tu si můžete vyzvednout od pondělí 11.5.2020 za zadními lavice vyškovského kostela. Na každém lístku bude datum a čas bohoslužby (sobota 17.30, neděle 9.00 a neděle 17.30).  

Prosíme, abyste si vzali místenky pouze na jednu mši sv. s nedělní platností, aby se tak dostalo na všechny. Na každou neděli budou místenky zvlášť. K rozebrání budou vždy od pondělí.

Tento způsob budeme praktikovat až do 25. května, kdy je povolena účast 300 lidí na bohoslužbě.

Stále zůstávají v platnosti také hygienická opatření.

 V sekci Bohoslužby je nově pořad bohoslužeb na příští týden.

Hygienické podmínky účasti na bohoslužbách:

·        v kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob)

·        účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce

·        všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

·        je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný́ prostor

Sv. smíření:

Ke sv. smíření budou kněží k dispozici vždy 40 minut před začátkem mše sv. ve všech farnostech a v pátek ve Vyškově od 8.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 16.00 do 17.00 hod. V této době si tak můžete vykonat velikonoční zpověď.

Zpovídá se na těchto místech:

  • Vyškov – kaple Panny Marie Bolestné
  • Dědice – místnost na faře
  • Rychtářov – v sakristii

 

* * * 

 Dopis kard. Dominika Duky dětem a studentům 

* * * 

 Modlitba arcibiskupa Graubnera Covid-19

* * *

Pro ty, co v těchto dnech prožívají úzkost, strach a ... pár rad ze stránek nemocničních kaplanů.

Pro veřejnost

 * * *

 

 

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti