V neděli 23.3.2020 se bude konat při všech bohoslužbách každoroční sbírka Haléř svatého Petra. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

Popeleční středa 26.2.2020 - bohoslužby:
Vyškov - 17.30 hod.
Dědice - 17.00 hod.
Rychtářov - 18.00 hod.
Topolany - 16.00 hod.

Je to den přísného postu. Je zakázáno jíst maso. Osoby ve věku 18 - 60 let se mohou pouze jednou za den dosyta najíst (půst újmy).

 

Příprava dětí k 1. sv. přijímání
začne v neděli 1. března 2020. Přípravy se budou konat každou neděli po ranní mši sv. v kostele na oratoři nad sakristií.

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti