Vážení a milí farníci!

Chci Vás moc pozdravit a podělit se s některými věcmi, o kterých přemýšlím.

V minulých letech, když jsme s ministranty, kostelníky, varhaníky, zpěváky… připravovali obřady dní Svatého týdne, bylo toho všeho hodně a třeba se i na něco malého pozapomnělo. V těch chvílích jsem si zvláště uvědomoval, že ty podstatné děje nevytváříme my lidé, ale je to Kristus, který nesmírnou poslušností naplňuje vůli svého nebeského Otce. Jistěže z naší stránky jsme se snažili přidat to nejlepší, čeho jsme schopni. Tento rok nebudeme prožívat Velikonoční svátky jako obvykle, nebudou obřady, nebude předvelikonoční zpověď, a přitom podstata těchto svátků trvá a dílo Vykupitele se uskutečňuje.

Využijme, prosím, možnosti sledovat bohoslužby přes TV Noe, Čt 2, rádio Proglas a jiné.

Je pro mě velmi povzbudivé, jak se mnozí ve svých rodinách modlíte i společným způsobem. Tam, kde je třeba nějaký ostych se společně modlit, prosím, překonejte jej a začněte. Naléhavé úmysly k modlitbě se nabízejí každý den, rovněž i váš život s vašimi všedními nelehkými úkoly potřebuje opory a zastání, kterého se v modlitbě u našeho Otce dovoláváme.

Děkuji vřele za vaše dobré srdce a vaši trpělivost.

PM

Přejeme požehnané Velikonoční svátky.

P. Michal a P. Karel

* * *

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa 31.3.2020 - ke slavení velikonočních svátků 2020

 

 

* * *

 

Dopis kard. Dominika Duky dětem a studentům

 

* * * 

 

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner speciální modlitbu:

 Modlitba arcibiskupa Graubnera Covid-19

 

* * *

 

Vážení farníci, bratři a sestry!

Prožíváme těžkou zkoušku pandemie a jsme pořád na jejím začátku. Proto v kostelích nemohou být mše sv. a ani jiné pobožnosti či setkání. Prosím buďme důslední ve všech opatřeních, ke kterým jsme vyzváni. Je čas být velmi trpělivý a také poslušný.

Naše domy ať jsou domy modliteb. Kéž i zvony, které v našich kostelích vyzvánějí, ráno v poledne či večer nám připomínají pospolitost i když jsme každý jinde.

Každý den je sloužena mše sv. v soukromí za farníky a odvrácení nemoci.

V případě zaopatření člověka , který je v blízkosti smrti nadále svou kněžskou službu poskytujeme.

Děkuji moc za pochopení těchto dějů.

 

                                       V úctě P. Michal Pořízek, farář 

 

* * *

 

 

Návštěvy umírajících - zákaz volného pohybu osob se netýká vážných případů, tedy návštěvy umírajících a těžce nemocných. V takovém případě kněží rádi přijdou (za dodržení všech hygienických podmínek) a udělí sv. smíření a nemocných. Návštěvu je možno domluvit na tel. 739 246 000 nebo na č. 723 156 896.

 

* * *

Pro ty, co v těchto dnech prožívají úzkost, strach a ... pár rad ze stránek nemocničních kaplanů.

Pro veřejnost

 

 

 

* * *

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
a na základě prohlášení České biskupské konference,
nebudou až do odvolání slouženy
žádné veřejné bohoslužby či pobožnosti.

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav.

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20.00 v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Žehnáme vám i vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

 

 

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti