ZMĚNA BOHOSLUŽEB

- od 1.7.2021 budou mše sv. v Topolanech pouze v sobotu v 18.00 hod. a to s nedělní platností;
- od 1.7.2021 NEBUDOU sobotní mše sv. ve vyškovském kostele;

- od 3.7.2021 budou opět slouženy sobotní mše sv. v nemocniční kapli, ale v jiném čase a to v 17.30 hod.
- od 11.7.2021 budou nedělní mše sv. v Rychtářově slouženy v 10.30 hod.

* * *

PRIMICE Mgr. Václava Škvařila

V úterý 6.7.2021 v 10.30 hod. bude ve vyškovském kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena primiční mše sv. našeho rodáka Václava Škvařila, který přijme kněžské svěcení v sobotu 26.6.2021 v 9.30 hod. v olomoucké katedrále sv. Václava.

Více na: primice.cz

* * * 

POUTNÍ MŠE SVATÉ

  • V úterý 29.6.2021 v 17.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kapli sv. Petra a Pavla na Pazderně;

  • V úterý 5.7.2021 v 10.30 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech;

 

* * *

 Bohoslužby od 26.4.2021 BEZ OMEZENÍ počtu

O pondělí 26.4.2021 již není omezen maximální počet účastníků bohoslužeb, není zákaz zpěvu, ale trvá povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest, dodržovat rozestupy 2 m a dezinfikovat si ruce

* * * 

 

Možnost doučování dětí v CPR

Centrum pro rodinu nabízí doučování pro žáky 1. stupně a 6. a 7. třídu 2.stupně.  Doučování bude probíhat po domluvě v Centru pro rodinu nebo v případě potřeby i přes Skype. Zájemci se mohou hlásit pastorační asistentce Ludmile Štěpánkové na mob. 775 303 840. 

* * *

Sv. smíření
příležitost ke sv. smíření je každý pátek 8.00-9.00 a 16.00-17.30 hod. a také pondělí až sobota 30 min. přede mší sv.

* * * 

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti