Mše svaté v době nouzového stavu - od 22.10.2020

On-line mše sv. - mši sv. z Komunitního centra Bohumíra Bunži můžete sledovat v pátek 30.10.2020 v 17.30 hod. ; v neděli 1.11.2020 v 8.00 hod. a v pondělí 2.11.2020 v 17.30 hod. na https://www.youtube.com/channel/UCXsDl_jKSPec9CDK8ArqAcQ

INTENCE MŠÍ SVATÝCH - protože není možné sloužit mši sv. s účastí těch, kteří si intenci napsali, mše sv. dle rozpisu intencí slouženy nebudou. Pokud přesto chcete odsloužit mši sv. na daný úmysl, ozvěte se (nejlépe telefonicky - 739 246 000) na faru a domluvte si konkrétní termín s knězem.

Sv. smíření a sv. přijímání - kněz bude k dispozici k individuálnímu přijetí těchto svátostí ve vyškovském kostele ve středu 17.30-18.00; v pátek 8.00-9.00 a 16.00-17.00 a v neděli 9.00-10.00;

Vyškovský kostel je během dne otevřený k soukromé modlitbě (je ale třeba dodržet hygienická opatření o max. počtu 2 osob). 

Povinnou účast na nedělní bohoslužbě je možno, dle rozhodnutí otce arcibiskupa, nahradit sledováním přímého přenosu katolické mše sv. v televizi, rádiu či na internetu. 

* * *  

Farnost Rychtářov 
V Rychtářově je každou neděli po celý otevřený kostel k soukromé modlitbě.
V pondělí 2.11.2020 se bude v kostele od 17.00 do 17.30 hod. podávat sv. přijímání. Pokud se po cestě zastavíte na hřbitově, můžete tak v tento den získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

* * *  

Pozdrav P. Michala Pořízka, děkana

https://www.youtube.com/watch?v=yjrmJQDtul4&ab_channel=farnostVy%C5%A1kov

* * * 

Nemocniční kaple -  po dobu nouzového stavu v nemocniční kapli žádné bohoslužby nejsou.

* * * 

Výzva ČBK k modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie

https://www.ado.cz/2020/10/08/vyzva-stale-rady-ceske-biskupske-konference-k-modlitbe-ruzence/

* * * 

CPR - rozhovor po telefonu

Centrum pro rodinu nabízí v době nouzového stavu možnost popovídání si po telefonu všem starým nemocnýcm a potřebným lidem a to:
ve všední dny 11.00-13.00 hod.; 14.00-16.00 hod. na tel. čísle: 775 303 840

* * * 

Spolek Diogenes zve: 

P. Bohumír Bunža a jeho působení ve Vyškově

Beseda 22.10. 16:30 – 18:00, sál KCBB (připravili M. Nevřala, B.Kostelka a A. Kleveta)

 

Už víš, čím budeš?

Zkuste si s pozvaným hostem na chvíli jeho profesi a zjistěte, co vás v životě bude naplňovat.

Pro děti I. a II. stupně ZŠ. V prostorách spolku Diogenes

9. 10.  16:30 - 17:30 Téma: kreativita ve výrobě cukrovinek

23.10. 16:30 – 17:30 Téma: Jak sladit kariéru profesionálního sportovce s pracovní kariérou

 

 

Video z primice Milana Maštery

https://www.youtube.com/watch?v=-oWhEg1Rrhg

Fotografie z primice Milana Maštery

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a4e22100-fed7-471a-afff-e3f3480dcc03

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8496c28f-d3b6-4b15-93be-0d6c0c90e124

 

 

* * *

Modlitba otce arcibiskupa Jana - Veliký Bože náš

* * *

 

 

 

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti