Malá myšlenka

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.

Jan 15, 26

 

Dary na zbudování Komunitního centra Bohumíra Bunži v budově bývalé fary na ul. Kostelní 2, prosím posílejte na číslo účtu: 1560141359/0800 pod variabilním symbolem 9999. Pán Bůh Vám zaplať za všechny dary.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání se koná vždy v neděli po ranní mši sv. v 9.00 hod. ve vyškovském kostele.
První sv. přijímání bude v neděli 3. června 2018 v 9.00 hod. ve vyškovském kostele.

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti