- příprava dětí k 1. sv. přijímání probíhá v kostele v neděli po ranní mši sv. v 9.00 hod.

- Komunitní centrum Bohumíra Bunži

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti