V době adventní budou bývat ve Vyškově rorátní ranní mše sv. v úterý, čtvrtek 
a sobotu vždy v 6.30 hod.

 Nové číslo Farního zpravodaje 
../../../images/FZ-2019-10%20FIN.pdf

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti