Na základě posledního rozhodnutí vlády ČR upravujeme pořad bohoslužeb od neděle 27.12.2020 do 14.2.2021 následujícím způsobem:
Na bohoslužbách je možné zaplnit max. 10% kapacity míst k sezení, což ve Vyškově znamení 40 lidí, v Dědicích 20 lidí.

Na bohoslužby v neděli v 9.00 hod. je nutno se zapsat na seznamy, které najdete na stolku pro obětní dary.

Nedělní večerní mše sv. až do 14.1.2021 nebudou.

Vzhleden k této omezené kapacitě budeme podávat sv. přijímání individuálně v tyto dny od skončení mše sv., tj. ve Vyškově do 10.30 hod. a v Dědicích do 8.50 hod.

* * * 

Sv. smíření
příležitost ke sv. smíření je každý pátek 8.00-9.00 a 16.00-17.30 hod. a také pondělí až sobota 30 min. přede mší sv.

* * * 

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti