Rekonstrukce budovy bývalé fary na ulici Kostelní 2, Vyškov

- zřízení Komunitního centra Bohumíra Bunži

Dary na zbudování Komunitního centra Bohumíra Bunži v budově bývalé fary na ul. Kostelní 2, prosím posílejte na číslo účtu: 1560141359/0800 pod variabilním symbolem 9999. Pán Bůh Vám zaplať za všechny dary.

  Vánoční koncert

 

 

Novinky

Pozvánky na akce

Zajímavosti